Bij het verlenen van diensten in mijn praktijk verwerk ik persoonsgegevens. Ik vind uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring informeer ik u hoe ik zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens omga.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Willemijn Luyendijk, regressietherapeut Hier & Daar, KvK nummer 30272459, Benschop, 06-42077991, willemijn@hier-en-daar.nl

 

Maakt u gebruik van mijn diensten?

Dan vraag ik u om uw persoonsgegevens. Dat kan via e-mail, via een gesprek of telefonisch.
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • geboortedatum
 • geslacht
 • gespreksverslagen
 • inhoud van communicatie

 

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het zonodig onderhouden van contact;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals een afspraak plannen;
 • nota’s schrijven;
 • innen van nota’s en het zonodig nemen van incassomaatregelen;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

Verstrekking aan derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het wettelijk verplicht is. Wel kan ik – indien u de sessie niet (op tijd) betaalt -, uw NAW- en contactgegevens doorgeven aan een incassobureau. In dat geval krijgt u altijd eerst een brief of e-mail van mij hierover.
Doorgeven van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Derden buiten de EU kunnen uw gegevens opslaan wanneer wij gebruik maken van Facebook of Twitter in ons contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Ik bewaar uw persoonsgegevens 7 jaar

Dat moet voor de Belasting. Gespreksverslagen bewaar ik ook 7 jaar.

 

Hoe beveilig ik uw gegevens?

De gegevens die in mijn computer staan, zijn beveiligd met Norton. Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van VIP Internet in Nijmegen.

 

Ik heb geen idee of er op mijn website cookies worden gebruikt

Cookies worden meestal gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Ik doe er dus helemaal niets mee. Misschien dat mijn webhost, VIP Internet, deze gegevens verkrijgt. VIP Internet heeft in ieder geval passende maatregelen genomen om misbruik en verlies van uw en mijn gegevens te voorkomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om mij te vragen om uw persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Als blijkt dat daarin onjuistheden staan, kunt u mij vragen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Willemijn Luyendijk

Benschop, 06-42077991, willemijn@hier-en-daar.nl

 

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat mij dit dan weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies publiceer ik altijd op de website.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018